Traditionell vattenkraft

I Sverige är det mycket viktigt med vattenenergi och så har det varit länge. Vattenkraft är historiskt sett något som har drivit utvecklingen framåt vad gäller maskinell produktion. I Sverige finns det gott om älvar, åar och vattendrag som rör sig på ett sätt som gör det möjligt att utvinna vattenenergi. Vattenkraften är förnyelsebar och ren men inte alltid utan miljöpåverkan.
 

Vattenkraft

Den vattenenergi vi till stor del förlitar oss på i Sverige kommer från vattenkraftverk. I ett vattenkraftverk använder man sig av vattnets rörelse från högre till lägre höjd och omvandlar denna kraft till värme och elproduktion via en turbin och generator. Genom att skapa dammar i forsar och älvar så kan man kontrollera produktionen av vattenenergi. Idag finns det till och med konstgjorda vattenkraftverk som förlitar sig på anlagda slingor av älv och fors.
Vattenkraften är en av Sveriges två största energikällor. Eftersom den är reglerbar så kan den snabbt anpassas till den faktiska konsumtionen av el. Man ser även vattenkraften som ett viktigt komplement till vindkraft eftersom vattenenergi alltid kan utvinnas då det inte blåser. På grund av detta är den nordiska produktionen av vattenenergi mycket eftertraktad av de länder i Europa där man också utvecklar vindkraften.
 

Vattenkraft historiskt sett

I Skandinavien har vattenenergi utnyttjats under flera hundra år. Man har använt rinnande vatten för att snurra igång stora hjul som i sin tur drivit enklare maskiner för hantering av säd och produktion av metall. På 1800-talet fick vattenkraften verkligen fart då man kunde använda en turbin för att skapa elektricitet från vattenenergi. De flesta av vattenkraftverken vi ser runtom i världen idag är byggda under mitten av 1900-talet och de är mycket viktiga eftersom vi får förnyelsebar energi från vattenkraften.
 

Miljöpåverkan

Vattenenergi är en ren form av energi. Man behöver nämligen inte bränna några fossila bränslen för att driva ett vattenkraftverk. Det naturliga flödet av vattnet står för elproduktionen och man kan reglera energiproduktionen från vatten genom att skapa dammar. Det är just dessa dammar som trots allt gjort att vattenkraften inte är helt problemfri vad gäller miljön. Då man skapar dammar störs naturliga ekologiska system i och omkring älvar och forsar. På vissa ställen har det till och med gått så långt att fiskarter riskerar att dö ut om man inte tar bort fördämningar som hindrar deras lek i strömmarna.
 

Nya former av vattenkraft

Vattenkraftverk är inte den enda form av vattenenergi som vi kan ta till vara på. Man kan få ut energi från vatten på fler innovativa sätt. Det här kallas för alternativ vattenkraft och är än så länge något man experimenterar med. Inom alternativ energi från vatten så finner vi vågkraft och tidvatten. Målet med experimenten är att finna sätt att utvinna stora mängder energi från vågor och tidvatten, för att på så vis verkligen finna former av vattenkraft som är fullkomligt miljövänliga och förnyelsebara.