Energi från vatten – innovativa lösningar

Traditionell vattenkraft har alltid varit viktig i Sverige, och vattenhjul har man använt under flera hundra års tid för att utvinna energi från vatten. Under de senaste hundra åren har vattenkraften i Sverige intagit en av de främsta platserna vad gäller elproduktion. Vattenkraftverk är rena och påverkar inte klimatet, men de dammar man bygger för att utvinna energi från vatten har stött på stor kritik på grund av att de kan rubba ekosystem.
 
Det experimenteras även i innovativa lösningar för hur man kan utvinna energi från vatten. Även om det kan dröja länge innan någon av dessa alternativa metoder kommer att användas fullt ut, så är forskningen mycket viktig för att vi i framtiden ska kunna producera ren och miljövänlig el.
 

Traditionell vattenkraft

Traditionell vattenkraft är en av Sveriges två största energikällor. Vi förlitar oss alltså på de vattenkraftverk som finns utplacerade längs Sveriges älvar och forsar. I dessa tar man till vara på vattnets rörelseenergi via en turbin och generator. Med hjälp av dammar så kan man kontrollera när man vill släppa på vatten för att generera elproduktion. Det är just dessa dammar som kritiseras och därför är det många som hoppas att man ska kunna utveckla alternativa lösningar för energi från vatten.
 

Energi från tidvatten

Tidvatten är en stor och outnyttjad resurs av vattenenergi. Det forskas intensivt runtom i världen och man har placerat ut turbiner under vattnet för att ta till vara på tidvattnets krafter. Vatten har en mycket högre densitet än luft och detta betyder att tidvatten ger mycket mer energi än vindar. Dessutom är tidvatten förutsägbart och en källa för energi som är förnybar. Då man väl installerat en turbin så är elproduktionen i stort sett gratis vilket också gör at energi från tidvatten är en smart ekonomisk lösning på lång sikt.
 

Vågenergi

Vågkraften har en fantastisk potential. I Sverige omges vi av hav som innehåller väldigt mycket energi som inte alls utnyttjas. När vattnet är i rörelse så är det mycket energi i rörelse. Vattnets densitet gör att man kan få ut mycket mer energi från vågkraft än vindkraft som förlitar sig på luft som har mycket lägre densitet. I Sverige så jobbar man med en teknik där en boj fästs till en generator som står på havets botten. Vågornas rörelse gör att en lina från bojen sätter igång en rörelse som drar i generatorn och därmed tar till vara på vågornas energi.
 

Framtidens vattenenergi

Vågkraft och energi från tidvatten tillhör möjliga lösningar för framtidens energiförsörjning. Det bästa med energi från vågor och tidvatten är att den är tillgänglig året om. Man behöver inte ta hänsyn till om det blåser eller inte, eller om solen gått i moln. Dessutom är energi från vatten i form av vågor och tidvatten något som inte kommer att ta slut som ju är fallet med fossila bränslen. De som forskar och utvecklar alternativa lösningar för energi från vatten ser mycket positivt på de nya lösningarna, och kanske kommer vi i framtiden att få vår elproduktion uteslutande från haven.